چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

کارگاه مقاله نویسی

قابل توجه اساتید و دانشجویان

کارگاه پژوهشی با عنوان روش مقاله نویسی با تدریس خانم دکتر شبنم مختارنیا در مورخ98/06/14 از ساعت 9 صبح الی13  با اعطا گواهینامه از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین در باشگاه استارتاپ و کارآفرینی قزویناپ به صورت رایگان برگزار میگردد.