شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

برگزاری دوره امداد و نجات در آتش نشانی (تصادفات جاده ای)

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره امداد و نجات در آتش نشانی (تصادفات جاده ای) سید حامد موسوی مدیر مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین از برگزاری کارگاه آموزشی امداد و نجات در آتش نشانی در تاریخ 10 دی ماه 98 با تدریس آقای ابوالفضل حاجی و حضور دانشجویان و علاقه مندان از سطح استان قزوین خبر داد. موسوی، با اشاره به اهمیت سرفصل های این دوره و استقبال از این گونه دوره های آموزشی کاربردی، اعلام کرد: برگزاری دوره های مشابه در حد وسیع تر در دستور کار مرکز قرار خواهد گرفت.

برگزاری دوره امداد و نجات در آتش نشانی (تصادفات جاده ای)

سید حامد موسوی مدیر مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین از برگزاری کارگاه آموزشی امداد و نجات در آتش نشانی در تاریخ 10 دی ماه 98 با تدریس آقای ابوالفضل حاجی و حضور دانشجویان و علاقه مندان از سطح استان قزوین خبر داد.

موسوی، با اشاره به اهمیت سرفصل های این دوره و استقبال از این گونه دوره های آموزشی کاربردی، اعلام کرد: برگزاری دوره های مشابه در حد وسیع تر در دستور کار مرکز قرار خواهد گرفت.

تصاویر مرتبط