بازدید هدایت اله جمالی‌پور استاندار، به همراه سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین، حکمت اله داودی رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران استانی از مجتمع پردازش و دفن محمد آباد