دیدار علیرضا خزائلی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین