شماره پیامک10003078 آماده دریافت گزارش شهروندان در مورد تخلفات پارکینگ ها

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: شماره پیامک10003078برای دریافت گزارشات شهروندان در مورد تخلفاتی که در پارکینگ های تحت نظارت سازمان صورت می گیرد، اختصاص یافته است.

۱۳۹۸/۰۹/۱۹