تاريخچه و معرفي مرکز علمي کاربردي شهرداري قزوين
مرکز آموزش علمي کاربردي شهرداري قزوين با همکاري وزارت علوم تحقيقات و فناوري کشور و دانشگاه جامع علمي کاربردي و با هدف ارائه آموزش‌هاي علمي کاربردي و تربيت نيروي انساني متخصص در بخش‌ مهندسي و علوم ارتباطات از نيمه اول سال 1389 تأسيس گرديد و همکاري خود را با دانشگاه جامع علمي کاربردي آغاز نموده است.  وهم اکنون در اين مرکز689 نفر دانشجو در رشته‏‌هاي مختلف  مشغول به تحصيل هستند و تعداد 258 دانش‌آموخته نيز  تا اکنون فارغ‌التحصيل شده‌اند.
لازم به توضيح است مركز علمي كاربردي با مساحتي بالغ بر 1974 متر مربع و هم اکنون بيش از 15 رشته درمقاطع مختلف کارداني و کارشناسي در اين مرکز موجود ميباشد
در ضمن برگزاري دوره هاي كوتاه مدت براي همكاران واحدهاي مختلف شهرداري از ساير اقداماتي است كه بصورت مداوم و بر حسب نياز هر يك از سازمانها و مناطق شهرداري ودر راستاي سياست هاي سازمان شهرداري هاي كشور  در اين مرکز انجام مي شود