معرفي مسئولين مرکز آموزش علمي کاربردي شهرداري قزوين
*حوزه رياست
ریاست مرکز:  آقاي سيد حامد موسوي
مسئول دفتر رياست:خانم ام البنين قهرماني
*حوزه آموزش
 مسئول آموزش:خانم کبري قلعه قوند
 کارشناسان آموزش: رضا کشاورز رضايي  آقای میثم فتحی
مسئول  فارغ التحصيلان :خانم  حسني
کارشناس فارغ التحصیلان : آقای حسن محمدزاده
 
*حوزه امور مالي
مدير مالي و پشتيباني:آقاي مهدي ترابي نيا
کارشناس مالي : آقاي مسعود رضايي
 
*حوزه امور کلاسها 
مسئول امور کلاسها: خانم حسنی
 
*حوزه روابط عمومی: خانم حسنی
 
 
*حوزه پژوهش و کارآفريني
آقای دکتر ریزوندی
آقای مهدی مهجور