سايت مركز
سايت مركز علمي كاربردي شهرداري قزوي مجهز به سيتم هاي رايانه اي جديد و پيشرفته در حال سرويس دهي به دانشجويان جهت استفاده از اينترنت و برنامه هاي كاربردي مي باشد
 

 
آمفي تئاتر مركز علمي كاربردي شهرداري قزوين
آمفي تئاتر مركز علمي كاربردي شهرداري قزوين با ظرفيتي بالغ بر 226نفر و با فضايي مناسب و زيبا آماده برگزاري همايش ها و سمينار هاي دانشجويي،‌ علمي، فرهنگي و ... مي باشد
 

آتليه
مركز علمي كاربردي جهت دانشجويان رشته معماري و رشته هايي كه نياز به كلاس ترسيم دارند، آتليه نقشه كشي را تجهيز و راه اندازي نموده است
 

 
  
 كتابخانه مركز
كتابخانه مركز علمي كاربردي شهرداري با دوقرائت خانه ويژه آقايان و خانم ها و دارا بودن كتب تخصصي رشته هاي موجود مركز، در حال سرويس دهي به دانشجويان مي باشد
 
 
..