سایت مرکز

سايت مركز علمي كاربردي شهرداري قزوي مجهز به سيتم هاي رايانه اي جديد و پيشرفته در حال سرويس دهي به دانشجويان جهت استفاده از اينترنت و برنامه هاي كاربردي مي باشد
 
 
آمفي تئاتر مركز علمي كاربردي شهرداري قزوين
 
آتليه
مركز علمي كاربردي جهت دانشجويان رشته معماري و رشته هايي كه نياز به كلاس ترسيم دارند، آتليه نقشه كشي را تجهيز و راه اندازي نموده است
 
 
  
 كتابخانه مركز
كتابخانه مركز علمي كاربردي شهرداري با دوقرائت خانه ويژه آقايان و خانم ها و دارا بودن كتب تخصصي رشته هاي موجود مركز، در حال سرويس دهي به دانشجويان مي باشد
 
 
 
<span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;Tahoma" ,"sans-serif""="">..