اين بنا توسط قواي روس در زمان جنگ جهاني دوم به منظور تالار اجتماعات هنري ساخته‌اند. ورودي بنا دو پله بلند تر از کف حياط است و به صورت يک ايوان جلو آمده و داراي شش ستون است. اطاق ورودي که از ايوان منشعب مي شود ساده و مربع شکل است و داراي کفي با کاشي هايي به رنگ سياه و سفيد و سقفي ساده و تخت است. اصلي ترين بخش ساختمان اتاق مستطيل شکلي به ابعاد تقريبي19×10 متر است در اين مکان جلسات شهرداري قزوين برگزار مي شود