مکاتبات و پیگیری های لازم توسط شهردار محترم جهت اختصاص واکسن کرونا به تاکسیرانان انجام شده است

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از انجام مکاتبات و پیگیری های لازم توسط شهردار محترم جهت اختصاص واکسن کرونا به تاکسیرانان شهر قزوین خبر داد.

۱۴۰۰/۰۲/۱۳