از دو تاکسیران نمونه به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و نظافت خودرو تقدیرشد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تقدیر از دو تاکسیران نمونه به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، نصب کاور جداکننده راننده و...

۱۴۰۰/۰۲/۰۵