راستی آزمایی و کنترل صحت اندازه گیری تجهیزات جایگاه سی ان جی انقلاب انجام شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از انجام کالیبراسیون (راستی آزمایی و کنترل صحت اندازه گیری) تجهیزات جایگاه سی ان جی انقلاب با حضور نماینده شرکت نفت خبر داد.

۱۴۰۰/۰۲/۲۰