با اعتباری افزون بر 3 میلیارد ریال، مواد جاذب درایرهای جایگاه های سی ان جی سازمان تاکسیرانی تعویض شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تعویض مواد جاذب درایرهای جایگاه های سی ان جی سازمان تاکسیرانی با اعتباری افزون بر سیصد میلیون تومان خبر داد.

۱۴۰۰/۰۲/۱۹