بازديد جمعي از مديران و مسوولان استاني از غرفه معاونت ترافيك شهرداري قزوين

جمعي از مديران و مسئولين استاني از غرفه معاونت حمل و نقل و ترافيک و سازمان هاي وابسته از نمايشگاه دستاوردهاي شهرداري قزوين در حاشيه پنجمين نمايشگاه گل و گياه شهرداري در بوستان نرگس (بانوان) بازديد...

۱۳۹۰/۰۶/۲۹