بازيافت پاكتهاي چند لايه نقش مهمي در راستاي افزايش بهره وري ضايعات خواهد داشت

همايش ضرورت بازيافت پاكتهاي چند لايه به همت سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين وبا همكاري شركت ستاره سبز جهان در راستاي حفظ محيط زيست و كاهش معضل ضايعات اين پاكت ها ،با حضور شهرداران ،مسئولان...

۱۳۹۰/۰۱/۲۴