حاج ملا محمد تقي برغاني معروف به شهيد ثالث از علماي برجسته اي بود که توسط عوامل فرقه بابيه به شهادت رسيد. اين بنا در طبقه زير زمين و همکف ساخته شده است. طبقه همکف داراي دو فضاي مسجد و مقبره است، مقبره به صورت فضاي مربع شکل با اتاق هاي جنبي است که گنبدي بر فراز آن قرار دارد. سنگ قبر شهيد ثالث به خط ملک محمد نيز در همين فضا به چشم مي خورد.