چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

اطلاعات فوتر

مرکز آموزش علمی و کاربردی شهر قزوین

آدرس : قزوين ، بلوار جمهوري اسلامي ، روبروي گلزار شهدا - مرکز آموزش علمي کاربردي شهرداري قزوين

تلفن : 028-33578070 ، 028-33578071

تلفن : 028-33578072 ، 028-33578073