پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قزوین

جلسه مدیریت با کارکنان واحدهای دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین و همزمان با روزهای آغازین سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ ، سید حامد موسوی رئیس دانشگاه با کارکنان واحدهای دانشگاه دیدار کرد. در این جلسه گزارش عملکرد فعالیت های حوزه های مختلف از جمله آموزش، پژوهش و مالی در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای توسعه ای توسط رئیس مرکز ارائه شد

تصاویر مرتبط