ثبت نام دوره هاي کارشناسي ناپيوسته پودماني تا 7 آبان ماه ادامه دارد

ثبت نام دوره هاي کارشناسي ناپيوسته پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي براي اولين بار با عناوين مصوب مهندسي فناوري و کارشناسي حرفه اي نظام آموزش مهارتي تا فردا 7 آبان ماه ادامه دارد. به گزارش...