چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین خبر داد:

تجلیل از رویداد استارت آپ مدیریت شهری شهرداری قم توسط گروه استارت آپی هسته نوآور دانشگاه علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین انجام پذیرفت.

 

مهدی ریزوندی، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین گفت: این هسته نوآور در حوزه تفکیک پسماندهای خشک با نوآوری در جمع آوری و بازآفرینی پوشاک مستعمل فعالیت داشته اند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین، ریزوندی گفت: مردم بیش از هر زمان دیگری لباس می‌خرند و کمتر مصرفشان می‌کنند. و چون منسوجات موجود قابل بازیافت نیستند نتیجه افزایش ضایعات پارچه است، این هسته نوآور مانع از این روند شده و آن را کاربردی نموده است، که توانسته نتایج خوبی را در رویداد استارت آپ مدیریت شهری قم بدست آورد.

تصاویر مرتبط