سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

دانشگاه علمی و کاربردی مرکز شهرداری قزوین

اولین دوره آموزش غیرحضوری *مقدمات و اصول شهر دوستدار کودک* در دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری قزوین برگزار شد.

اولین دوره آموزش غیرحضوری مقدمات و اصول شهر دوستدار کودک در دانشگاه علمی و کاربردی مرکز شهرداری قزوین ویژه پرسنل شهرداری با تدریس استاد رضوانی برگزار شد.
موسوی ریاست مرکز علمی کاربردی شهرداری افزود:  این دوره به مدت دو روز طی هفته جاری به صورت مجازی با رویکرد شهر دوستدار کودک به مقوله کودک و خواسته های آن در بستر شهری و وضعیت اجتماعی، فرهنگی و معماری همسو با نیازهای آنان در راستای تحقق شعار شهر دوستدار کودک " تضمین سلامت روحی و جسمی کودکان" پرداخته شد.

تصاویر مرتبط