نشست توانمندسازی و یکسان‌سازی فرآیندهای نواحی مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین برگزار شد

نشست توانمندسازی و یکسان‌سازی فرآیندهای نواحی زیرمجموعه مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین با حضور محمد نورمحمدی نجف‌آبادی، قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، جواد عباس علی‌مددی، مدیر...

۱۴۰۰/۰۷/۲۹