برنامه شهر گشت کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان البرز از بنا های تاریخی قزوین برگزار شد.

برنامه شهر گشت کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان البرز از موزه مردم شناسی حمام قجر،موزه خوشنویسی دولتخانه صفویه ،مجموعه تاریخی سرای سعدالسلطنه وحسینیه امینی ها برگزار شد.

۱۴۰۳/۰۲/۲۲

اجرای مرحله چهارم طرح غربالگری در راستای پیشگیری از بیماریهای دیابت و چربی خون در خانه مشارکت های مردمی

اجرای مرحله چهارم طرح غربالگری در راستای پیشگیری از بیماریهای دیابت و چربی خون در خانه مشارکت های مردمیبا هدف حفظ و ارتقای سلامت جسمی و خطرسنجی افراد در جهت اجرای طرح غربالگری پیشگیری از دیابت و...

۱۴۰۳/۰۲/۲۲