حضور مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و خدماتی مدارس متوسطه استان قزوین

محمودی کلایه مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین، از حضور این مرکز، در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و خدماتی مدارس متوسطه استان قزوین به دعوت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین خبر داد.

۱۴۰۲/۰۲/۰۶