نشست مشترک معاونت شهرسازی و معماری با منطقه چهار در خصوص اجرای طرح تفصیلی شهر قزوین

پیرو ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر قزوین در ماه قبل، نشستی با حضور علمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری، بهنام زاده مدیر املاک شهرداری، قاسمی مدیر منطقه چهار و دیگر مسئولین مربوطه در خصوص نحوه اجرای این...

۱۴۰۲/۱۲/۱۷