اتمام عملیات عمرانی جدول گذاری و پیاده رو سازی خروجی خیابان راه آهن از کمر بندی جمهوری اسلامی

سید رضی مدیر منطقه یک شهرداری قزوین ازاتمام جدول گذاری و پیاده روسازی خروجی خیابان راه آهن از کمر بندی جمهوری اسلامی با هدف استانداردسازی معابر، بهبود عبور و مرور و افزایش رفاه شهروندان خبر داد.

۱۴۰۲/۱۱/۱۵

کمک 5 میلیارد ریالی سازمان تاکسیرانی به شرکت تعاونی تاکسیرانان خرید جهت ارزاق و قطعات یدکی به نرخ دولتی

وثوق نیا مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از کمک 5 میلیارد ریالی سازمان تاکسیرانی به شرکت تعاونی تاکسیرانان جهت سرمایه در گردش خرید لوازم یدکی و ارزاق به نرخ دولتی برای...

۱۴۰۲/۱۱/۱۴