بازديد معاون سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور از نمايشگاه اسباب بازي قزوين

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به همراه استاندار قزوين، نهم فروردين 90از نخستين نمايشگاه بازي و اسباب بازي بازديد کرد و از نزديک با چگونگي و كم وكيف برگزاري آن آشنا شد.

۱۳۹۰/۰۱/۱۰