دوره آموزشی برنامه‌ریزی و طراحی محیطی امن محیط زیست شهری در شهرداری قزوین برگزار شد

مهران سعیدی، مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری دوره آموزشی با موضوع «برنامه‌ریزی و طراحی محیطی امن در محیط زیست شهری» ویژه مدیران و کارشناسان معاونت خدمات شهری، معاونت شهرسازی و معماری،...

۱۴۰۱/۰۵/۰۶