پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین خبر داد:

دوره آموزش تمرین دادگاه مجازی همسرکشی (قتل) در شهرداری قزوین برگزار شد

مهدی ریزوندی، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین از برگزاری دوره آموزشی با موضوع «تمرین دادگاه مجازی همسرکشی (قتل عمد)» ویژه دانشجویان رشته حقوق، شهرداری قزوین در مردادماه سال جاری خبر داد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین، ریزوندی گفت: این دوره آموزشی با موضوع «تمرین دادگاه مجازی همسرکشی (قتل عمد) » به‌مدت 4 ساعت و با مشارکت 25 شرکت‌کننده در مردادماه سال جاری، از سمت دانشگاه علمی کاربردی ناجا با مشارکت دانشگاه علمی کاربردی قزوین، برگزار شد.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین افزود: هدف از برگزاری این دوره، آشنایی دانشجویان رشته حقوق با روند رسیدگی در محاکم قضایی و شناخت کامل از موارد قانونی موضوع مورد بررسی است.

تصاویر مرتبط