چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۴

توسط منطقه 2شهرداري برگزار شد؛

تقدير از دانش آموزان و دانشجويان ممتاز منطقه 2 شهرداري قزوين

به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با بازگشايي مدارس درمراسمي كه با حضور رئيس شوراي اسلامي شهر مدير منطقه دو و جمعي از مسئولين شهرداري برگزار شد ، از فرزندان دانش آموزان و دانشجويان ممتاز كاركنان اين شهرداري تقدير به عمل آمد.

حسين بهزادپور، مدير منطقه دو شهرداري قزوين ، با گراميداشت هفته دفاع مقدس و هشت سال دلاوري هاي رزمندگان اسلام و تبريك سال تحصيلي جديد ( آغاز بازگشايي مدارس ) اظهار كرد : اين مراسم به منظور تجليل ، دلگرمي و تشويق كاركنان منطقه دو شهرداري و فرزندان آنان از دانش آموزان و دانشجويان ممتاز صورت گرفته است .

بهزادپور براي تمامي دانش آموزان و دانشجويان آرزوي موفقيت كرد و اظهاركرد : ايران اسلامي به داشتن چنين فرزندان با ايمان افتخار مي كند.

گفتني است در پايان مراسم توسط ريئيس شورا اسلامي شهر و مدير منطقه دو شهرداري به تمامي دانش آموزان و دانشجويان ممتاز جوايز و لوح تقدير اهدا شد.

تصاویر مرتبط