چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۴

اقساط بدهي 56درصد مراجعين منطقه دو شهرداري قزوين

56درصد از مراجعين منطقه 2 شهرداري قزوين جهت اقساطي كردن بدهي خود به شهرداري، وام دريافت كردند.

حسين بهزاد پور، مدير منطقه 2شهرداري قزوين با اعلام اين خبر افزود : 110 نفر از مراجعين اين شهرداري، متقاضي وام از بانك شهر بودند كه از اين تعداد62نفر موفق به اخذ وام به ميزان 13ميلياردو 192ميليون ريال شدند.
وي در خصوص درآمد حاصل از عوارض نو سازي در منطقه2شهرداري گفت :در شش ماهه اول سال جاري درآمد حاصله ازعوارض نوسازي وصدور پروانه ساختماني به ميزان 90 ميلياردو 566ميليون ريال بوده كه با توجه به بودجه شش ماه اول سال به ميزان 80درصدآن محقق شده است.
پايان پيام

تصاویر مرتبط