دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

توسط وزير كشور صورت گرفت؛

معرفي 2پروژه شهرداري قزوين به بانك مركزي جهت انتشار اوراق مشاركت

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از معرفي پروژه هاي 9 شهرداري كشور كه جهت اجرا ،نيازمند انتشار 21 هزار و700 ميليارد ريال اوراق مشاركت هستند، به بانك مركزي و دريافت موافقت اوليه اين بانك از سوي اغلب شهرداري ها خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، در اجراي جزء "ه" بند 3 قانون بودجه سال 1389 كل كشور در خصوص استفاده شهرداريها از اوراق مشاركت ، درخواست هاي 9 شهرداري پس از بررسي در كميته هاي فرعي و ملي اوراق مشاركت با امضاي وزير كشور به بانك مركزي معرفي شد.
پروژه هاي تجاري و مسكوني حاجي چروك و پونك قزوين به مبلغ يك هزار و 100 ميليارد ريال نيز براي استفاده از اوراق مشاركت در اجراي آنها به بانك مركزي معرفي شده است.
پروژه هاي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده پيرامون حرم حضرت امام رضا(ع) و بازگشائي خيابان مجد و طرح ميدان شهدا مشهد مقدس ،مشتمل بر 4 طرح انديشه،خرد،ايثار و عمران ، به ارزش 5 هزار و 700 ميليارد ريال ازجمله اين پروژه هاست.
پروژه نوسازي و بهسازي بافت فرسوده و تاريخي ميدان امام علي (ع) تا ميدان عتيق اصفهان به مبلغ 2 هزار ميليارد ريال ديگر پروژه اي است كه براي استفاده از تسهيلات اوراق مشاركت به بانك مركزي معرفي شده است .
همچنين پروژه نوسازي و بهسازي بافت فرسوده بخشي از مناطق 20،16،13،12،10 و 4شهرداري تهران به ارزش 7 هزار ميليارد ريال نيز به بانك مركزي معرفي شده است .
 پروژه ساخت مجتمع تجاري،اداري،فرهنگي و تفريحي آيسان و مياميار تبريز با مبلغ 2 هزار ميليارد ريال ،پروژه ادامه خيابان شهيد روحاني قم به مبلغ 3 هزار ميليارد ريال به بانك مركزي معرفي شده است.
پروژه مجتمع فيروزه كرمانشاه به مبلغ 200 ميليارد ريال ،پروژه مجتمع تجاري كوه نور و درياي نور شهركرد به مبلغ 400 ميليارد ريال و پروژه مجتمع ستاره شرق شاهرود به مبلغ 300 ميليارد ريال از ديگر پروژه هاي شهرداريهاي كشور است كه به بانك مركزي معرفي شده اند.
بر اساس اين گزارش ،پيشنهادهاي شهرداريهاي يزد ، مراغه و ملاير جمعا به مبلغ يك هزار و 570 ميليارد ريال در كميته فني اوراق مشاركت در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در حال بررسي و تكميل مدارك مي باشد كه به محض نهائي شدن به بانك مركزي معرفي خواهند شد.
دفتر سرمايه گذاري و طرح هاي اقتصادي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ضمن اشاره به استقبال شهرداريها از اين نوع روش نامين منابع مالي جهت اجراي پروژه ها از شهرداريها خواست تا درخواستهاي خود را در اين زمينه پس از تكميل و نهائي شدن و به همراه طرح مطالعات فني و اقتصادي پروژه ها به اين سازمان ارسال نمايند.
به منظور تكميل مدارك و مشاوره براي تهيه طرح توجيه فني و اقتصادي پروژه هاي شهرداريها ،تفام نامه همكاري مشترك سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و شركت تامين سرمايه نوين امضا شده و كارشناسان دفتر سرمايه گذاري و طرح هاي اقتصادي سازمان نيزآماده ارائه راهنمائي هاي لازم هستند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط