دوشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۵

ذوالقدر، مدير عامل تعاوني مسكن كاركنان شهرداري قزوين:

مسكن مهر كاركنان شهرداري خردادماه سال 90 آماده تحويل است

اعضاي هيات مديره و مدير عامل تعاوني مسكن شهرداري قزوين و اعضاي مسكن مهركاركنان شهرداري قزوين از پروژه 72 واحدي در حال احداث بازديد كردند.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ ابوالفضل ذوالقدر، مدير عامل تعاوني مسكن كاركنان شهرداري قزوين با اعلام خبر فوق افزود: در اين بازديد جمع كثيري از اعضاي مسكن مهر به همراه خانواده هايشان از پروژه 72 واحدي مسكن مهر بازديد كردند.
ذوالقدر با بيان اينكه هم اكنون عمليات سفت كاري اين پروژه به پايان رسيده و قرارداد عمليات نازك كاري با پيمانكارمنعقد شده است، اظهار كرد: در صورت مساعد بودن شرايط جوي و واريز به موقع باقيمانده مبالغ تعيين شده توسط اعضا، واحدهاي مسكوني تعاوني مسكن مهر كاركنان شهرداري تا پايان خرداد ماه سال 90 آماده تحويل به اعضا خواهد بود.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط