یکشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۴

تمجيد استاندار قزوين از نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي

استاندار قزوين در جريان بازديد از نخستين نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي ضمن تمجيد از برگزاري اين برنامه ، از آن به عنوان يک حرکت فرهنگي بابرکت و اساسي ياد کرد.

 

احمد عجم ، استاندار قزوين در پايان بازديد از نخستين نمايشگاه و جشنواره ملي بازي و اسباب بازي در سراي سعدالسلطنه گفت: انتخاب عنوان بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز انتخابي هنرمندانه است تا از طريق پيوند بازي هاي ديروز با کودکان امروز دستاوردي براي آينده داشته باشيم.
وي در ادامه گفت: بي شک يکي از مهمترين مظاهر اين پيوند، بازي و اسباب بازي است که قطعا مي تواند در قالب چنين حرکت هايي معرفي گردد و اميدوارم در سال هاي آتي با کيفيت بهتري شاهد برگزاري آن باشيم ولي بي شک به عنوان يک حرکت آغازين و نقطه شروع بسيار خوب است.
عجم تاکيد کرد: اميدوارم اين نمايشگاه و جشنواره به يک جريان مستمر تبديل شود و در انديشه ثبت آن در ميراث فرهنگي هستيم تا اين اقدام ارزنده در استان قزوين ماندگار شود.
وي هدفگذاري اين جشنواره را بسيار مهم دانست و گفت: اقداماتي از اين اين دست براي آشنايي افکار خانواده ها و کودکان ما با موجودي هاي فرهنگي جامعه بسيار ضروري است و بايد ابزارهايي که منجر به تربيت نسل اول و دوم انقلاب گرديد براي تداوم سازندگي کشور در آينده شناسايي و به نسل هاي آتي منتقل شود.
استاندار قزوين افزود: خوشبختانه در اين نمايشگاه و جشنواره بدون نگاه دستوري کودکان در معرض گزينه هاي متنوع و اصيلي براي سرگرمي قرار مي گيرند و چنين اقدامي در استان بي نظير است.
وي با اشاره به استقبال مردم از اين برنامه گفت : استقبال کم نظير مردم نشان مي دهد که اين حرکت فرهنگي با پذيرش مردم مواجه شده است و به نظر من اهداف مدنظر برگزارکنندگان در گام اول تحقق يافته است.
عجم با اشاره به اهميت برگزاري اين نمايشگاه در سراي سعدالسلطنه اظهار داشت: يکي از سياست هاي ما تبديل کردن قزوين به شهر مقصد گردشگري است و با اين نگاه براي توسعه گردشگري برنامه ريزي مي کنيم که برجسته کردن آثار باستاني از طريق احيا و معرفي آنها در اين راستا صورت مي گيرد و در بين آثار موجود سراي سعدالسلطنه يکي از نمونه هاي بي نظير ماست.
استاندار قزوين در ادامه اين گفتگو تصريح کرد: به تمام صنعتگراني که براي سرمايه گذاري در صنعت اسباب بازي آمادگي دارند اعلام مي کنيم که در استان قزوين براي استقبال از آنها آماده ايم و همه نوع حمايتي براي رونق اين صنعت انجام خواهيم داد.
وي با اشاره به آثار تربيتي بازي و اسباب بازي هاي قديمي در تربيت نسل اول و دوم انقلاب گفت: اين بازي و اسباب بازي ها با خاستگاه اجتماعي و ديني خود در تربيت نسلي تاثيرگذار بودند که امروز خادم ملت و نظامند.
عجم تاکيد کرد: اسباب بازي هاي غربي مروج خشونت هستند و تحرک را از کودکان مي گيرند پس ضرورت دارد فرزندان ما در معرض بازي هاو اسباب بازي هايي قرار گيرند که انگاره هاي متاثر از آنها ، کودکان را در مسير خدمت به مردم و اسلام و سازندگي کشور قرار دهد.
وي بر جايگاه و اهميت توجه به کودکان به عنوان سرمايه هاي ملي آينده کشور تاکيد کرد و گفت : هرگونه اقدامي که براي تعميق باورهاي ديني و تعلقات ملي کودکان ايران اسلامي انجام شود ارزشمند است و با حمايت مسوولان همراه خواهد بود.
عجم در پايان از عملکرد شهرداري قزوين در ستاد نوروزي تقدير کرد و گفت : خوشبختانه خدمات خوبي به گردشگران ارائه شده و افزايش حجم مسافران ورودي به استان قزوين نشان دهنده کار خوب اعضاي ستاد نوروزي استان قزوين است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط