چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۲۲

همداني، معاون شهردار قزوين:

احداث پاركينگ هاي عمومي براي سرمايه گذار توجيه اقتصادي ندارد

جذب سرمايه گذار براي احداث و توسعه پاركينگ در شهر قزوين نيازمند برنامه ريزي، سياست گذاري و توجيه اقتصادي است.

 

سيد مهدي يدي همداني، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين گفت: بر اساس محاسبات اگر شهرداري فزوين بخواهد فقط براي خودروهاي شخصي كه سالانه به شهر اضافه مي شود، پاركينگ تامين كند، دستكم نيازمند 100ميليارد تومان بودجه است و چنين بودجه اي در شهرداري وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه براي مقرون به صرفه بودن ساخت پاركينگ براي يك سرمايه گذار، بايد هزينه يك ساعت پارك خودرو در پاركينگ هاي عمومي بالاتر از 800 تومان باشد، افزود: در حال حاضر هزينه واقعي توقف يك خودرو در پاركينگ هاي عمومي قزوين با توجه به سرمايه اي كه سرمايه گذار بابت آب، برق، نيروي انساني و زمين صرف مي كند، كمتر از 800 تومان نيست.
معاون شهردار قزوين، نامشخص بودن متولي اداره پارکينگ هاي عمومي را مشکل ديگري در مقوله توسعه و احداث پارکينگ دانست و گفت: در حال حاضر پارکينگ هاي عمومي متولي واحدي ندارند؛ در صورتي که در شهرهاي بزرگ تمامي پارکينگ ها زير مجموعه حوزه حمل و نقل عمومي شهرداري آن شهر است و نظارت و قيمت گذاري توسط اين حوزه صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر به دليل دخالت اداره بازرگاني در موضوع پارگينك، متاسفانه شهرداري قزوين امکان سياستگذاري كلي و جامع را ندارد؛ در حالي كه اين مشكل را بارها به فرمانداري منعکس کرده و خواستار مشخص شدن متولي پارکينگ در شهر قزوين شديم.
اين مقام مسئول ارتقا سطح آگاهي شهروندان را در حل معضل پاركينگ ضروري دانست و گفت: گروه هاي اجتماعي در اين خصوص بايد حضور بيشتري پيدا كرده و براي حفظ محيط زيست شهري، ايجاد تعاملات اجتماعي، ايمني ترافيکي و جلوگيري از اتلاف زمان شهروندان را تشويق كنند؛ ولي اين موضوعي است که بايد نخبگان اجتماعي شهر براي آن فكر و صحبت کنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط