سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

بهرامی:

پیگیری 64 مورد از معضلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌ها و ادارات مختلف

سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در بهمن ماه امسال 64 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ بهرامی با تشریح فعالیت ناحیه شهیدبابایی در بهمن ماه امسال اظهار کرد: در بهمن ماه امسال منطقه دو شهرداری قزوین تمرکز ویژه ای را برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان به کمک سازمان ها و ادارات مختلف داشت.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه شهیدبابایی را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در بهمن ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در بهمن ماه امسال 64 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های عمران با 23 مورد و سازمان زیباسازی و فرهنگی و ورزشی با یک مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


وی گفت: ناحیه شهری شهیدبابایی در بهمن ماه امسال در مدیریت پسماندها هشت مورد، سازمان فضای سبز 6 مورد و سازمان خدمات رسان 23 مورد و سازمان ترافیک سه مورد، پیگیری معضلات مختلف را انجام داده است.


پایان پیام.

تصاویر مرتبط