یکشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

توافق شهرداري با ستاد اقامه نماز در خصوص معاوضه زمين

توافق شهرداري با ستاد اقامه نماز در خصوص معاوضه زمين

توافق شهرداري با ستاد اقامه نماز در خصوص معاوضه زمين