شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

-توافق با مالکین قطعه 2 از 3 کلی ملاصدرا

-توافق با مالکین قطعه 2 از 3 کلی ملاصدرا

-توافق با مالکین قطعه 2 از 3 کلی ملاصدرا