مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

واگذاری تجهیزات سخت افزاری و یک سری اقلام اداری تاکسی بیسیم 133 به شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم 99/10/9

واگذاری تجهیزات سخت افزاری و یک سری اقلام اداری تاکسی بیسیم 133 به شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم 99/10/9

واگذاری تجهیزات سخت افزاری و یک سری اقلام اداری تاکسی بیسیم 133 به شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم 99/10/9