مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

اخذ تسهیلات مرتبط با پروژه های حمل و نقل شهرداری از صندوق نوآوری و شکوفایی1400/8/25-

اخذ تسهیلات مرتبط با پروژه های حمل و نقل شهرداری از صندوق نوآوری و شکوفایی1400/8/25-
  •  

اخذ تسهیلات مرتبط با پروژه های حمل و نقل شهرداری از صندوق نوآوری و شکوفایی1400/8/25-