مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

اعطای تسهیلات تشویقی جهت رونق ساخت و ساز در منطقه هادی آباد

اعطای تسهیلات تشویقی جهت رونق ساخت و ساز در منطقه هادی آباد

اعطای تسهیلات تشویقی جهت رونق ساخت و ساز در منطقه هادی آباد