مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

نحوه اعطای تسهیلات صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) به متقاضیان

نحوه اعطای تسهیلات صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) به متقاضیان

نحوه اعطای تسهیلات صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (ع) به متقاضیان