مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت مخابرات

انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت مخابرات

انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت مخابرات