مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه-بهای خدمات آماده سازی 1402/11/15-مصوبه 403
مصوبه-تامین هزینه های برگزاری انتخابات مجلس اسلامی و خبرگان رهبری1402/11/17-مصوبه402
مصوبه- ساخت مجموعه 13 قسمتی مستند قزوین من به کارگردانی آقای فارابی1402/11/17-مصوبه 401
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ذوالقدر1402/11/17-مصوبه 400
مصوبه- توافق شهرداری با آقای رجبی نژاد1402/11/17-مصوبه 399
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ذاکرین 1402/11/25-مصوبه397
مصوبه- عقد قرارداد با شهرداریهای محمدیه-مهرگان-بیدستان-محموآباد-شریفیه در رابطه خطوط اتوبوسرانی1402/11/17-مصوبه 396
مصوبه- عقد قرارداد با شرکت راهسازی و عمران ایران 1402/11/17-مصوبه 395
مصوبه- بهای خدمات استفاده از پارکینگ های سازمان ساماندهی مشاغل شهری 1402/11/15-مصوبه 391
مصوبه- توافق شهرداری با آقای مافی فرد 1402/11/16-مصوبه 389
مصوبه- بهاء خدمات و نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل بار مسافر در سال 1403 سازمان تاکسیرانی 1402/11/15-مصوبه 388
مصوبه- تعرفه سرویس های دربستی و نرخ خدمات سازمان اتوبوسرانی 1402/11/15-مصوبه 387
مصوبه- نرخ کرایه اتوبوس درون شهری در سال 1403-1402/11/15 مصوبه 386
مصوبه- بهای بلیط ورودی دهکده طبیعت باراجین در سال 1403-1402/11/15-مصوبه 385
مصوبه- تعرفه خدمات ماشین آلات و تولیدات کارخانه آسفالت 1402/11/10-مصوبه 380
مصوبه- دریافت وجه التزام پیش از طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 1402/11/10-مصوبه 379
مصوبه- بهای خدمات جمع آوری حمل و نگهداری لوازم ایجاد کنندگان سد معبر در سال 1403-1402/11/10-مصوبه378
مصوبه- بهای خدمات و هزینه های بند 200 ماده 55 قانون شهرداری های در سال 1403 -1402/11/10-مصوب 377
مصوبه- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری 1402/11/10-مصوبه 375
مصوبه- عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری 1402/11/10-مصوبه 374
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 21 - 40 از 279 نتیجه

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه-بهای خدمات تعیین و تغییر کاربری در سال 1402 -1401/11/27 -مصوبه 276
مصوبه- توافق شهرداری با آقای دوستی نسب 1401/12/25-مصوبه 337
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند 1401/12/25-مصوبه 336
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی 1401/12/23 - مصوبه 335
مصوبه- تامین ناوگان برای خطوط اتوبوسرانی شهری محمدیه و مهرگان به قزوین و بالعکس 1401/12/23-مصوبه 334
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی سازمان زیبا سازی 1401/12/23-مصوبه 333
مصوبه- افزایش هزینه اسکان در زائر سرای کارکنان شهرداری قزوین 1401/12/23-مصوبه 332
مصوبه- خرید دستگاه نوین تصفیه شیرابه زباله 1401/12/23-مصوبه 330
مصوبه - تهیه و توزیع ارزاق بین نیازمندان تا سقف ده میلیارد ریال 1401/12/23-مصوبه 329
مصوبه- پرداخت بدهی مالیاتی تعاونی مصرف کارکنان شهرداری 1401/12/23-مصوبه 328
مصوبه- خرید ده دستگاه خودروی فوتون دیزل 1401/12/23-مصوبه 327
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 326
مصوبه- توافق شهرداری با آقای باجلوند1401/12/23-مصوبه 325
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهدوست 1401/12/23-مصوبه 324
مصوبه- اعطای رایگان در اذن انتفاع سرای بهشتیان 1401/12/23-مصوبه 323
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ملکی 1401/12/23-مصوبه 322
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان صالحی و قادر1401/12/23-مصوبه 321
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 1401-1401/12/23 مصوبه 320
مصوبه- توافق شهرداری با آقای صادقین1401/12/23-مصوبه 319
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان شیرازی و کریمی 1401/12/23-مصوبه 318
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 246 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160