مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

عنوان
مصوبه- اعلام مغایرت 99/4/3-مصوبه 60
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 97 سازمان فن آوری و اطلاعات 99/4/3-مصوبه 58
مصوبه-گزارش حسابرسی سازمان زیباسازی 99/4/3-مصوبه 57
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 97 سازمان اتوبوسرانی 99/4/3-مصوبه 56
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 97 سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین 99/4/3-مصوبه55
مصوبه- استمهال تسهیلات اوراق مشارکت اخذشده ازبانک شهر درسال 89 بابت احیای بافتهای فرسوده شهرقزوین99/4/3-مصوبه54
مصوبه-اعطای تسهیلات به خانم عصمت قزوینی مادرشهیدگرانقدرمحمدباقر بابایی 99/4/3-مصوبه53
مصوبه- اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع خارجی 99/4/3-مصوبه 52
مصوبه- بخشودگی اجاره بهاء غرفه تعدادی از زنان سرپرست خانوار در ایام شیوع ویروس کرونا99/4/3-مصوبه 51
مصوبه- افزایش 14% اجاره بها ساختمان اداری معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده 100 99/4/3-مصوبه 50