مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه -افزایش نرخ کرایه اتوبوس درون شهری 1401/12/7-مصوبه 290
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهدوست 1401/12/7-مصوبه 284
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهسواری 1401/12/7-مصوبه 285
مصوبه- بدنه سازی خیابانهای محدوده تاریخی شهر قزوین 1401/12/2-مصوبه 283
مصوبه- اعطای در اذن انتفاع از سرای بهشتیان 1401/11/30-مصوبه 282
مصوبه- تملک پلاکهای باقی مانده در طرح هادی آباد 1401/11/30-مصوبه 281
مصوبه- مصوبات شورای نامگذاری شهر قزوین 1401/11/30-مصوبه 280
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان احمدی نیا و حسنی 1401/11/30-مصوبه 279
مصوبه- اصلاح و افزایش ردیف اعتباری ئ اراضی در طرح پروژه کمربندی آیت اله باریک بین (ره) 1401/11/30-مصوبه 278
مصوبه- برگزاری مناقصه در خصوص خدمات چاپ بنر1401/11/23-مصوبه 277
مصوبه- توافق شهرداری با آقای یوسفی 1401/11/18-مصوبه 272
مصوبه- توافق شهرداری با آقای حفاری1401/11/18-مصوبه 271
مصوبه- توافق شهرداری با خانمها ترک و کلهر1401/11/18-مصوبه 270
مصوبه- توافق شهرداری با خانم کلهر 1401/11/18-مصوبه 269
مصوبه- توافق شهرداری با آقای مداحی 1401/11/18-مصوبه 268
مصوبه- تامین نصب راه اندازی -پشتیبانی تجهیزات کارت بلیط اتوبوسرانی 1401/11/16- مصوبه 264
مصوبه- اختصاص ردیف اعتباری جهت پاکسازی دیوارهای سطح شهر1401/11/16-مصوبه 263
مصوبه- تعیین و تکلیف بدهی های عباسعلی خوبان به شهرداری1401/11/16-مصوبه 262
مصوبه- جابجایی و اصلاح بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی سازمان حمل و نقل و ترافیک1401/11/11 -مصوبه 261
مصوبه- تعرفه سرویس های دربستی و تعرفه خدمات سازمان اتوبوسرانی1401/11/11-مصوبه 260
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 41 - 60 از 247 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160