مصوبات سال 1403 مصوبات سال 1403

عنوان
مصوبه- توافق شهرداری با آقای کرمی1403/1/28-مصوبه 40
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان شهبازی1403/1/28-مصوبه 39
مصوبه- توافق شهرداری با آقای میرکوبندی 1403/1/28-مصوبه 38
مصوبه- تملک پلاکهای باقیمانده از طرح توسعه آستان مقدس امامزاده حسین (ع)1403/1/26-مصوبه 35
مصوبه- نحوه و دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک بانک قرض الحسنه مهر ایران از مسکونی به اداری تجاری 1403/1/26-مصوبه 33
مصوبه- نحوه و دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری آموزشی به مسکونی 1403/1/26-مصوبه 32
مصوبه-نحوه محاسبه و دریافت ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری ملک آقای نجفی 1402/10/12-مصوبه 31
مصوبه- تعرفه ورودی بازدید از باغ وحش رباتیک 1403/1/26-مصوبه 30
مصوبه -دستورالعمل خروج خودروهای تاکسی ون-آردی و تاکسی های مدل 1385 و پائین تر از ناوگان تاکسی رانی 1403/1/26-مصوبه 29
مصوبه- تهیه و توزیع لوازم یدکی برای رانندگان حوزه بار و مسافر درون شهری 1403/1/26-مصوبه 28
مصوبه- واگذاری بهره برداری و مدیریت 4 گروه از خطوط همگن سازمان اتوبوسرانی به 4 شرکت به صورت تشریفات 1403/1/26-مصوبه 27
مصوبه- تمدید و اصلاح فرآیند پرداخت یارانه به شرکت ها ی ارائه دهنده خدمات ناوگان سازمان اتوبوسرانی 1403/1/26-مصوبه 26
مصوبه- تعیین وضعیت 33 دستگاه اتوبوس تبدیلی از گازسوز به دیزلی1403/1/26-مصوبه 25
مصوبه- قرارداد پیمانکاری جهت تامین راننده پایه یک بصورت حجم کار برای بهره برداری ناوگان ملکی سازمان اتوبوسرانی 1403/1/26-مصوبه 24
مصوبه-خرید مشاوره و پشتیبانی نرم افزاری و خدمات مدیر سامانه فعلی شهروند کارت 1403/1/26-مصوبه 23
مصوبه-ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 17 در سال 1403-1403/1/14-مصوبه 21
مصوبه- اصلاح و افزایش ردیف بودجه پروزه دریاچه مصنوعی و مخازن آب1403/1/14-مصوبه 18
مصوبه- عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال 1403-1403/1/7 -مصوبه 17
مصوبه- توافق شهرداری با آقای سیاهکالی مرادی1402/11/25-مصوبه 16
مصوبه- اصلاح و افزایش ردیف اعتباری موسسه کاسپین 1403/1/7-مصوبه 14
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه

مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه- خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم های مالی -اداری شهرداری 1402/12/22-مصوبه466
مصوبه- خرید سامانه مودیان بصورت ترک تشریفات از شرکت رایورز1402/12/22-مصوبه 465
مصوبه -اعمال تخفیف 50 درصدی در هزینه های صدور پروانه در اراضی عظیمیه در سال 1403-1402/12/22-مصوبه 464
مصوبه- نحوه محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری ملک از تاسیسات و تجهیزات به مسکونی 1402/12/22-مصوبه 463
مصوبه- بررسی ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 در سال1403-1402/12/22-مصوبه 462
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک محرمعلی اسلامی1402/12/22-مصوبه 461
مصوبه -اصلاح و افزایش ردیف بودجه پروژه دریاچه مصنوعی و مخازن ذخیره آب1402/12/22-مصوبه 460
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت هزینه روبنایی قطعات تفکیکی موسوم به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1402/12/22-مصوبه 459
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان ذاکرین و خانم ذاکرین 1402/12/22-مصوبه 457
مصوبه- خرید سامانه مودیان بصورت ترک تشریفات از شرکت رایورز1402/12/22-مصوبه 465
مصوبه- اعمال تخفیف 50 درصدی در هزینه های صدور پروانه در اراضی عظیمیه در سال 1403-1402/12/22-مصوبه 464
مصوبه- نحوه محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری ملک از تاسیسات و تجهیزات به مسکونی به متراژ 200 متر مربع 1402/12/22-مصوبه 463
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک آقای اسلامی در خ جانبازان از آموزشی به مسکونی 1402/12/22-مصوبه 461
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت هزینه روبنایی قطعات تفکیکی موسوم به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)1402/12/22-مصوبه 459
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ذاکرین و وراث مرحوم کریمی راد1402/12/22-مصوبه 457
مصوبه- مساعدت به هیات والیبال استان1402/12/15-مصوبه 452
مصوبه- نحوه محاسبه اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری عرصه و اعیان آقای بهشتیان و شرکاء 1402/12/15-مصوبه 450
مصوبه- تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100 خانمها علی و جعفرخانی 1402/12/15-مصوبه 449
مصوبه- ارائه خدمات بانکی غیرحضوری و الکترونیکی با هدف ارسال عوارض نوسازی در سال 1403-1402/12/15-مصوبه 448
مصوبه- عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری ملک آقای داداش پور 1402/12/13-مصوبه 440

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- توافق شهرداری با آقای وثوقیان 1401/12/23-مصوبه 317
مصوبه - توافق شهرداری با آقایان: برادران- وحدانی و خانمها: وحدانی -چیت ساز و برادران 1401/12/23-مصوبه 316
مصوبه- تخفیف قدرالسهم شهرداری در جهت حمایت از غرفه داران فرهنگی -اساتید -هنرمندان در سرای سعدالسلطنه 1401/12/22-مصوبه 312
مصوبه -بهاء خدمات بازدید از باغ وحش رباتیک 1401/12/21-مصوبه 311
مصوبه- شورای نامگذاری 140112/16-مصوبه 310
مصوبه- توافق شهرداری با آقای انبوهی 1401/12/16-مصوبه 309
مصوبه- واگذاری اذن در انتفاع یک قطعه زمین در منطقه گردشگری باراجین به سازمان هواشناسی استان قزوین 1401/12/16-مصوبه 308
مصوبه- اجاره دو فروشگاه و دو محل جهت استقرار فودکار سیار در پارکینگ بام قزوین 1401/12/16-مصوبه 307
مصوبه- مجموعه پیست پرش در آسمان و سورتمه ریلی و فروشگاههای جانبی و ... 1401/12/16-مصوبه 306
مصوبه- اعمال تسهیلات تشویقی در رابطه با خسارات تاخیر تادیه کلیه اسناد نکول شده 1401/12/28-مصوبه 305
مصوبه- توافق شهرداری با آقای نوروزی 1401/12/17-مصوبه 286
مصوبه- اصلاح و جابجایی بودجه اعتبارات پروژه های عمرانی معاونت خدمات شهری و سازمانهای وابسته در سال 1401- 1401/12/14-مصوبه 304
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبارات پروژه ه های عمرانی در بودجه سال1401 - 1401/12/14-مصوبه 303
مصوبه- اصلاح و جابجایی اعتبارات هزینه های جاری شهرداری قزوین در بودجه سال 1401/10/9-مصوبه 302
مصوبه- تامین بخشی از هزینه های زائرین راهیان نور 1401/12/14-مصوبه 301
مصوبه- توافق شهرداری با آقای افشار نجفی1401/12/14-مصوبه 296
مصوبه- توافق شهرداری با آقای نجفی1401/12/14-مصوبه 295
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ذوالقدر 1401/12/14-مصوبه 294
مصوبه- جذب سرمایه گذار جهت نوسازی و بهسازی ناوگان تاکسیرانی 1401/12/7-مصوبه 293
مصوبه -واگذاری یک قطعه به منظور پرداخت مطالبات شرکت بهسازان1401/12/7 مصوبه 292
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 21 - 40 از 246 نتیجه

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با توافق با دانشگاه فنی و حرفه ای استان قزوین 1400/12/28-مصوبه 200
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با آقای قراگوزلو 1400/12/28-مصوبه 199
مصوبه- نظر هیات تطبیق مصوبات در رابطه با موضوع آقای علیار جباری جنتی 1400/12/28-مصوبه 198
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان دستجردکی -بهرامی بایه-حسینی و بهرامی با وکالت خانم داودی 1400/12/28-مصوبه 197
مصوبه- مساعدت مالی به منظور بخشی از هزینه های برگزاری اردوی راهیان نور 1400/12/28- مصوبه 196
مصوبه- توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 1400/12/24-مصوبه 193
مصوبه- توافق شهرداری با خانم صفری با وکالت آقای ادیبان 1400/12/24-مصوبه 192
مصوبه- تملک باغات و اراضی واقع در طرح اتصال کمربندی شهر قزوین 1400/12/24 -مصوبه 190
مصوبه- تامین دسترسی بلوک n9 پروژه شهید انصاری شرقی1400/12/24-مصوبه 189
مصوبه- ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 1400/12/3-مصوبه 160