حضور گسترده مردم در انتخابات برگ زرین دیگری را رقم می زند

حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات برگ زرین دیگری را از دفتر انقلاب اسلامي رقم می زند و دشمنان را ناامید خواهد کرد.

پل های طبیعت و سلامت در راستای توجه به مطالبات شهروندان و گردشگران احداث شده است

پل های طبیعت و سلامت در راستای توجه به مطالبات شهروندان و گردشگران به منظور ایجاد مسیر پیاده روی امن در پهنه بوستان ملی باراجین احداث شده است

اقدامات مهم ، زیربنایی و ارزشمندی توسط مجموعه مدیریت شهری انجام شده است

استاندار قزوین در مراسم بهره برداری از دو پل طبیعت و سلامت، نشاط اجتماعی را مصادیق حقوق شهروندی دانست و تقویت آن را راهگشای توسعه در جوامع شهری عنوان کرد.

مساعدت ٨٥٠ ميليون توماني شهرداري قزوين به ستاد انتخابات استان

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با بررسی لوایح و نامه های واصله از شهرداری، دو لایحه را به تصویب رساندند.