*

دانشجويان مي توانند جهت دانلود فايل کارورزي از لينک زير استفاده نمايند

فايل هاي کارورزي

*

ثبت نام کارداني پيوسته و ناپيوسته ترمي مرکز آموزش علمي کاربردي شهرداري قزوين از 4 تيرماه

پذيرفته شدگان گرامي ضمن عرض تبريک قبولي در مقطع کارداني ترمي پيوسته/ناپيوسته مرکز آموزش علمي کاربردي شهرداري قزوين مي توانند از تاريخ 4تير ماه با در دست داشتن مدارک زير به آدرس: قزوين بلوار جمهوري اسلامي تقاطع خيابان اصفهان -واحد آموزش مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:

کپي تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه

کپي و اصل کارت ملي

کپي و اصل ديپلم تحصيلي

6 قطعه عکس زمينه سفيد

گواهي ا شتغال به کار در صورت استفاده از سهميه شاغل (فرم مذکور در دفترچه ثبت نام موجود است) به همراه کپي آخرين فيش حقوقي يا حکم کارگزيني يا قرارداد کار

کپي و اصل کارت پايان خدمت يا معافيت (درصورت وجود)

تاييد ديپلم (از دفاتر خدمات پستي)

تذکر: 1- پذيرفته شدگاه مي بايست در زمان ثبت نام در مقطع قبلي فارغ التحصيل شده باشند در غير اين صورت قبولي آنها ملغي خواهد بود.

2-پذيرفته شدگاني که گواهي پايان دوره براي آنها صادر نشده است مي بايست اصل فرم تکميل شده  تاييد معدل مندرج در دفترچه راهنما را به مهر و امضا دبيرستان يا هنرستان محل تحصيل و آموزش و پرورش منطقه تحصيل رسانده و در زمان ثبت نام ارائه نمايند.

3- ارائه گواهي معدل دار جهت دانشجوياني که ديپلم آنها فاقد معدل است الزامي مي باشد

حضرت رضا (ع) فرمود : علم گنجينه هاي کمال است و کليدهاي آن گنجينه ها، پرسش کردن است