دانشجویان گرامی باتوجه به زمان انتخاب واحد طبق جدول زمانبندی پیوستی لازم است در موعد مقرر با همراه داشتن چک و کارت عابر بانک رمز دوم دار به دانشگاه مراجعه نمایند

لازم به است در صورت عدم همراه داشتن دسته چک و کارت عابر بانک رمز دوم انتخاب واحد دانشجو صورت نمی پذیرد

 

دانشجویان گرامی جهت دریافت فرم های کاربینی و کارورزی و مشاهده راهنمای تکمیل فرم ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

دریافت فرم ها