پيوست مصوبه جلسه 197 شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي

طرح پيشنهادي مصاديق پوشش (مجاز و غيرمجاز) ويژه دانشجويان در تبيين تبصره 3/د ماده 6 آئين نامه انضباطي دانشجويان
(مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 14/6/74)
 
پوشش در دانشگاه
پوشش مختص محيط آموزشي دانشگاه (كلاس‌ها، سفرهاي مطالعاتي، اردو، سلف، داخل سرويس‌ها و....)  
 
لباس
لباس‌ها همواره بايد ساده و آراسته، با وضعيت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس‌هاي ساير محيط‌ها نظير جشن‌ها، محيط‌هاي تفريحي، ورزشي، استراحت و... متفاوت و به دور از مدهاي افراطي باشد.
رنگ لباس‌ها بايد متعادل بوده، تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد .
لباس‌هاي مورد استفاده در دانشگاه‌ بايد از مصاديق لباس‌هاي غيرمجاز نباشد
 .
جواهرات و زيورآلات
جواهرات و زيورآلات مورد استفاده در محيط آموزشي بايد از مصاديق مجاز (مانند حلقه ازدواج، ساعت و ...) باشد
 .
مواد معطر
استفاده از مواد معطر ملايم مجاز است .


آرايش و تركيب ظاهري

بهداشت و پاكيزگي فردي، شرط لازم براي دانشجويان مي‌باشد .)

طول ناخن‌ها بايد مناسب باشد. استفاده از لاك، ناخن مصنوعي و جواهرات ناخن ممنوع مي‌باشد .

آرايش و پيرايش موها بايد مناسب با شأن دانشگاه باشد .

مصاديق غيرمجاز براي دختران

استفاده از كلاه بدون مقنعه ممنوع مي‌باشد .                                                                                                                                                                              

نپوشاندن كامل موي سر، گردن، سينه و هرجاي ديگر بدن بجز صورت و دستها تا مچ (مانند استفاده از روسري‌هاي نازك و كوتاه، استفاده از جوراب نازك و...)

استفاده از دامن ممنوع مي‌باشد بجز افرادخاص (بيمار، باردار)

استفاده از شلوارهاي چسبان و كوتاه و شلوارهايي‌كه تعمداً پاره يا وصله داشته باشد ممنوع مي‌باشد .

استفاده از طلا و جواهرات كه مستلزم سوراخ‌كردن قسمتي از بدن بجز گوشواره (نظير بيني، زبان، ابرو و ...) مجاز نيست .

بلند بودن ناخن (بيش از حد معمول) استفاده از ناخن مصنوعي، استفاده از جواهرات ناخن يا طرح‌هاي هنري روي ناخن، استفاده از لاك ناخن در محيط آموزشي ممنوع مي‌باشد .

استفاده از جواهرات و زيورآلات غيرمعمول (مانند استفاده از پازيت (زنجير پا) و انگشتر در پا و نگين‌هاي دندان و....).

آرايش صورت و مو به‌ طور غيرمتعارف (مثل تاتوكردن، بافتن مو، درست‌كردن مو بصورت تيغ تيغي و....).

مانتوهاي نامناسب (مانند: مانتوهاي كوتاه بالاتر از زانو، مانتوهاي بلند داراي چاك بالاتر از زانو، مانتوهاي تنگ و چسبان، كت و پيراهن مردانه كه حجم بدن كاملاً مشخص باشد، مانتوهايي با رنگ زننده، تند و...)

مصاديق غيرمجاز براي پسران دانشجو

استفاده از كراوات و پاپيون از هر نوع

استفاده از البسه زنانه، شلوارهاي كوتاه، چسبان، تنگ، نازك و شلوارهايي كه تعمداً پاره و وصله داشته باشند .

استفاده از زيورآلات، گردن‌بند، زنجير، مچ‌بند، دست‌بند، گوشواره، لاك و انگشتر طلا (به استثناي حلقه ازدواج)

استفاده از رنگ‌ها و آرايش‌هاي مو بصورت تند و زننده (مش‌كردن، فركردن، بافتن و ..)، بلند بودن مو بيش از حد معمول بطوري‌كه از يقه لباس پايين‌تر بيايد و... ممنوع مي‌باشد .

استفاده ازكلاه ورزشي، كلاه‌هاي نامتناسب با محيط دانشگاه.....ممنوع مي باشد.

...